SERVICE ORGANISATIONS (address same as DAE)

Directorate of Purchase & Stores, Mumbai

 

Directorate of Construction Services & Estate Management, Mumbai

INDUSTRIAL ORGANISATIONS

DAE ORGANISATIONS AND AIDED INSTITUTIONS

DAE, GOI, Anushakti Bhavan, Chatrapathi Shivaji Maharaj Marg, Mumbai- 400001,India

Phone: +91-22-2286 2500/ 2202 8917 Fax: +91-22-22048

26

Uranium Corporation of India Ltd.
Jaduguda Mines, East Singhbhum
Jharkhand-832 102
Phone : +91 657 2730 122/222/353 Fax: 0657 2730 322/252

Electronics Corporation of India Ltd.
PO ECIL, Hyderabad-500 062, Andhra Pradesh
Phone : +91 40 27120131(10 lines)

 

Bharatiya Nabhikiya Vidyut Nigam Ltd.,
BHAVINI Admin Building,
Kalpakkam-602102 Kancheepuram Dist-Tamil Nadu Phone:+91 44-27480900

 

Heavy Water Board
Vikram Sarabhai Bhavan, Anushakti Nagar,
Mumbai-400094
Phone : +91 22 25563240 / 25486090
Fax : +91 22 25563360 / 25563243

Board of Radiation and Isotope Technology
BRIT/BARC Vashi Complex, Sector-20 Vashi
Navi Mumbai-400 705

 

Nuclear Fuel Complex
DAE, ECIL (PO)
Hyderabad-500062
Phone : +91-40-27184444
Fax : +91-40-27121362