NCRA GMRT SCIENTIFIC

Employee Name

NCRA Intercom

NCRA Room No

GMRT intercom

GMRT Room No

Pune res intercom

Ngn res intercom

Direct res no

email id @ncra.tifr.res.in

email id@gmrt.ncra.tifr.res.in

Ajith Kumar B.

 

 

8331

203

9392

 

 

ajit

ajit

Amit Kumar

 

 

8320

217

 

 

 

 

amit

Bachal S. J.

9229

F235

 

 

9329

 

 

shekhar

 

Bagde S. K.

 

 

8320

217

 

6320

 

 

shailen

Balasubramaniam R.

 

 

8315

 

9315

 

020-25690018

rbalu

rbalu

Barve S. A.

9211

G113

 

 

 

 

 

sunitab

 

Bhat Sandesh R.

 

 

8320

217

 

6515

 

 

sandesh

Bhong D.B.

 

 

8324

222

 

6322

 

 

deepak

Buch Kaushal

 

 

8364/65

Old GCC

 

 

 

 

kdbuch

Chaudhari S C

 

 

8309

203

 

 

 

-

-

Diwane Arvind

 

 

8300

 

 

 

 

 

 

Dongare S.N.

 

 

8313

Library

 

 

 

 

lib

Dubal Shilpa S.

 

 

8324

Library

 

6463

 

 

ssd

Gnanaraj Shelton J.

 

 

8364/65

Old GCC

 

6507

 

 

shelton

Gole S.R.

9229

F235

 

 

 

 

 

gole

 

Gupta Sweta

 

 

8343

203

 

6373

 

 

swetag

Jangade Digambar

 

 

8384

228

 

8605

 

 

digambar

Joardar S.

 

 

8311/8383

208/227

 

6401

 

 

joardar

Kale H. S.

9256

G128

8399

104

9356

 

 

hsk

hsk

Kamble J. R.

 

 

8324

222

 

6410

 

jprakash

 

Katore S. N.

 

 

8324

222

 

6450

 

 

snk

Kodilkar J. P.

 

 

8324

222

 

6417

 

 

jitendra

Kudale S. S.

 

 

8324

222

 

6418

 

 

ksanjay

Lokhande S. K.

 

 

8383/88

228

 

 

 

satish

 

Madki Mohasin Alisaheb

9440

CML

 

 

 

 

 

mohsin

 

Mathakari B. S.

9294

G126

 

 

9394

 

 

bsm

 

Mirajkar S.S.

 

 

8342

233

 

6507

 

 

sumit

Misal Mahadev B.

 

 

8330

205

 

 

 

 

madhav

Muley Mekhla

 

 

8309

203

 

6325

 

 

mekhala

Nayak Sambhunath

9289

 

8321

207

9321

 

 

nayak

nayak

Patil Manish S.

 

 

8334

112

 

 

 

 

manish

Phakatkar S. V.

 

 

8343

203

 

 

 

 

sudhir

Poonattu A. M.

 

 

8320

217

9347

 

 

 

ajee

Praveen Kumar A.

 

 

8370

211

 

 

020-64100365

praveen

praveen