GMRT OPTICAL FIBER SYSTEM

EASTERN ARM OPTICAL FIBER CABLE FIELD JOINTS AND SPLICE DETAILS

Date

21/11/97

09/08/01


17/10/01


03/05/03

25/03/97

22/02/00

12/03/97

17/03/97

26/11/98

19/08/97

21/03/97
02/09/04

26/3/97
02/09/04

FJ / SP No. PLACE

SP0
CEB

FJ6 NEAR
E1

E02 BASE

FJ7 NEAR CORNER OF ROAD

E03 BASE

FJ8 NEAR BORI VILLAGE

E04 BASE

FJ5 NEAR CANAL BRIDGE

FJ1 AFTER CANAL BRIDGE

FJ2 JADHAV POINT

FJ4 S.R. SHINDE FIELD

FJ3 GOSHALA PT.

E05 BASE

E06 BASE

DIST. Kms

0.00

1.95

3.72

5.55

6.43


10.61

11.15

11.3

12.02

12.21

14.42

15.11

18.31

Cable Core

14

14

12

12

8

8+14

8

6

6

6

6

6

6

4

ANTENNA

CABLE
NO

CABLE NO

CABLE NO

CABLE
NO

CABLE
NO

CABLE
NO

CABLE
NO

CABLE
NO

CABLE
NO

CABLE
NO

CABLE
NO

CABLE
NO

CABLE NO

CABLE
NO

E02 OTX

EA7033

EA7033

EA7033
E02 ORX

EA7034

EA7034

EA7034
E03 OTX

EA7013

EA7013

EA7111

EA7111

EA7111


E03 ORX

EA7014

EA7014

EA7112

EA7112

EA7112


E04 OTX

EA7021

EA7021

EA7121

EA7121

EA7211

EA7211

EA7041
E04 ORX

EA7022

EA7022

EA7122

EA7122

EA7212

EA7212

EA7042
E05 OTX

EA7011

EA7011

EA7131

EA7131

EA7221

EA7213

EA7311

EA7311

EA7311

EA7311

EA7311

EA7311

EA7311


E05 ORX

EA7012

EA7012

EA7132

EA7132

EA7222

EA7214

EA7312

EA7312

EA7312

EA7312

EA7312

EA7312

EA7312


E06 OTX

EA7031

EA7031

EA7141

EA7141

EA7231

EA7221

EA7321

EA7321

EA7321

EA7321

EA7321

EA7421

EA7421

EA7411

E06 ORX

EA7032

EA7032

EA7142

EA7142

EA7232

EA7222

EA7322

EA7322

EA7322

EA7322

EA7322

EA7322

EA7422

EA7412

SPARE

EA7023 ASTROMETRY

EA7023PIGTAIL

EA7151

EA7151

EA7241

EA7223

EA7331

EA7331

EA7331

EA7331

EA7331

EA7331

EA7431PIGTAIL

EA7421 ASTROMETRY

SPARE

EA7024

EA7024PIGTAIL

EA7152

EA7152

EA7242

EA7224

EA7332

EA7332

EA7332

EA7332

EA7332

EA7332

EA7432PIGTAIL

EA7422PIGTAIL

SPARE

EA7041

EA7041PIGTAIL

EA7161

EA7161

EA7261


SPARE

EA7042

EA7042PIGTAIL

EA7162

EA7162

EA7262


DATA BY : PRAVIN RAYBOLE